ชุดการ์ตูน “วิกทอรี คลับ แซวทฺเนอวิ้ด

ชุดการ์ตูน “วิกทอรี คลับ แซวทฺเนอวิ้ด” เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนชาวสามัญที่อาศัยอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ชื่อว่า “วิกทอรี คลับ” ที่ตั้งอยู่ในตำบลแสวทฺเนอวิ้ด จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย สมาชิกในกลุ่มมักมีศาสตร์เทคโนโลยีมากมาย โดยมีศาสตร์เทคโนโลยีชาวไทยจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้นำแห่ง “วิกทอรี คลับ”

หนึ่งวัน ในเรื่องราวล่าสุด วิกทอรี คลับได้รับภารกิจที่ไม่ธรรมดาจากหน่วยงานราชการ ต้องการตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่แสวทฺเนอวิ้ด เนื่องจากมีรายงานว่ามีการกระทำผิดกฎหมายบางประการ หน่วยงานราชการได้เชิญวิกทอรี คลับเข้าไปสืบสวนในเรื่องนี้

วิกทอรี คลับ จึงเข้าใจภารกิจของตัวเองอย่างมาก และเตรียมตัวทำการสืบสวนกันจนกระทั่งทำความเข้าใจเรื่องแท้จริงก่อนที่จะตัดสินใจหรือดำเนินการต่อไป เพื่อความปลอดภัยของชุมชนแสวทฺเนอวิ้ด

โดยในการสืบสวน วิกทอรี คลับได้ค้นพบความลับที่ทำให้สถานการณ์กลับร้ายแรงมากขึ้น และต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสุดลับ เพื่อสร้างสันติภาพแก่หมู่บ้านแสวทฺเนอวิ้ด และพบกับความรู้สึกของการเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันและร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จบแล้วของเรื่องราวนี้ วิกทอรี คลับได้รับความรู้สึกดีที่เหนือกว่าที่เคยเป็นมา และกลับไปตัดสินใจต่อยอดชีวิตด้วยการเขียนบทเรื่องใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์และการท้าทายที่พวกเขาเคยผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการเปิดใจต่อกันในชุมชน

แสวทฺเนอวิ้ดและ “วิกทอรี คลับ” จึงได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างดีในอำเภอและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนใกล้เคียงและต่อไปไกลขึ้นในประเทศไทย.